เชียงใหม่-เริ่มแล้วงาน“หัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก” ครั้งที่ 31(Gift Fair 2022 )

เชียงใหม่-เริ่มแล้วงาน“หัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก” ครั้งที่ 31(Gift Fair 2022 )

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 นายสุรพล   ปลื้มใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เป็นประธานเปิดงานหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก ครั้งที่ 31 “Gift Fair 2022” พร้อมด้วยท่านกงสุลใหญ่  กงสุลกิตติมศักดิ์ ประเทศต่างๆในจังหวัดเชียงใหม นางพัชรี  ใบยาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางธีรวัลย์  ประจันตะเสน ประธานจัดงาน ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดงาน

นายสุรพล   ปลื้มใจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าวว่า การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19 ตลอดสองปีที่ผ่านมาถือเป็นวิกฤตสำหรับผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันการจัดงานหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก หรือ Gift Fair ที่มีมาอย่างต่อเนื่องต้องหยุดจัดไปถึง 2 ปี เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด- 19เริ่มคลี่คลาย การจัดงาน Gift Fair จึงกลับมาเดินหน้าอีกครั้งเพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการ SME ได้สร้างโอกาสทางด้านการตลาด

งานหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก (Gift Fair) ถือเป็นงานแสดงสินค้าหัตถกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ที่ได้จัดงานต่อเนื่องยาวนานมาเป็นปีที่ 31 แล้ว  สินค้าที่จำหน่ายภายในงาน ผู้ประกอบการได้มีการพัฒนารูปแบบ ปรับกระบวนการผลิต ให้สินค้ามีความโดดเด่นและมีมูลค่าเพิ่มยิ่งขึ้น จนทำให้สินค้าหัตถกรรมสามารถจำหน่ายและขยายตลาดได้อย่างกว้างขวาง และมีสินค้าที่สามารถพัฒนาเข้าสู่ตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

ผมเชื่อมั่นว่าการจัดงานหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จะเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ ในการรับรู้ข่าวสารใหม่ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและก่อให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถ ในการผลิตสินค้าของตนเอง ให้สามารถแข่งขันได้เพื่อรองรับการขยายตลาด ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็จะได้จับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมและสินค้า OTOP ในภูมิภาค   ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

นางธีรวัลย์  ประจันตะเสน ประธานจัดงาน กล่าวว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้การจัดงาน“หัตถกรรมของขวัญ ของที่ระลึก”ต้องหยุดจัดไป 2ปี   เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดคลี่คลายทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดงาน “หัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก (Gift Fair) ”ที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 31 ปี ที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs  วิสาหกิจชุมชน OTOP มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก สร้างโอกาสทางการตลาด  เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน


สำหรับการจัดงาน“หัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก” ครั้งที่ 31 Gift Fair 2022 มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่  29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2565  ณ  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง ของที่ระลึก จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  วิสาหกิจชุมชน  สินค้าแฮนด์เมด ที่ เหมาะสำหรับเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆมาร่วมจำหน่ายจำนวนกว่า 300ราย ในพื้นที่400 บูท   การบริการให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านธุรกิจจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กิจกรรมสอนทำงานฝีมือของที่ระลึกจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อิษดากระเป๋าผ้า

การจัดงานในครั้งนี้คาดว่าจะกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายภายในงานไม่ต่ำกว่า30 ล้านบาท และที่สำคัญจะช่วยจุดกระแสการท่องเที่ยวและกระตุ้นการบริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง และทำให้ธุรกิจ SME ได้กลับมาขับเคลื่อนและเดินหน้าได้ต่อไป

พัฒนชัย/เชียงใหม่

Related posts