บุญใหญ่ให้ชีวิต กับเฮลท์โซไซตี้

ผู้ป่วยโควิด รับสมุนไพรไทยฟรี และ เป็นสูตรที่ผ่านงานวิจัยจากห้องแล็ปแล้วว่า สามารถรักษาโรคโควิดทุกสายพันธุ์ ได้ผลดีถึง 99 %

พระมหาวรา โชติวโร ผู้อำนวยการหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม วัดป่าสุนทรธรรมาราม จ.ชุมพร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม แจ้งข่าวดี มายังผู้ป่วยโควิด และญาติผู้ป่วยว่า ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน แจกฟรี สมุนไพรไทย ป้องกันและรักษาโรคไวรัส โควิด 19 ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญ คือ ฟ้าทะลายโจร เหงือกปลาหมอ หนุมานประสานกาย หอมใหญ่ หอมแดง และสมุนไพรอื่น ๆ


ดำเนินการแจกสมุนไพรไทยฟรี มาตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เมื่อต้นปี 2665 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งตอนนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิด ได้เวียนกลับมาทำขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วย ในกรุงเทพติดต่อรับสมุนไพรไทย ได้กับจิตอาสาต่าง ๆ รายชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อได้ตามภาพประกอบสีฟ้า ส่วนต่างจังหวัดมีจุดแจกฟรี ตามภาพประกอบสีชมพู

ทั้งนี้ รศ.ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ และ ผศ.อกนิษฐ์ จิตต์มิตรภาพ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ ยาสมุนไพรไทยสูตรวัดคีรีวงก์ ที่แจกฟรีนี้ พบว่า สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้กว่า 99 เปอร์เซ็นต์ ติดต่อรับสมุนไพรไทยป้องกัน และรักษาโควิด ได้ที่เฟสบุ๊ค HS.Helpsociety และไลน์ชื่อเดียวกัน @hs.helpsociety

Related posts