สระบุรี – ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าฯเน้นการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่(มีคลิป)

สระบุรี – ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าฯเน้นการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่(มีคลิป)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดสระบุรี มีการร่วมไว้อาลัยเนื่องในวันโลกลำรึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และมีการแนะนำหัวหน้าส่วนที่มาอยู่ใหม่ จำนวน 13 คน จากนั้นได้แจ้งปฏิทินการจัดกิจกรรมของจังหวัด วันที่ 2 ธ.ค.65 วันธารน้ำใจสู่กาชาดสระบุรี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด วันที่ 5 ธ.ค.65 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัด วันที่ 15 ธ.ค.65 หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่ วัดมวกเหล็กใน อำเภอมวกเหล็ก

ครั้งนี้จัดเต็มรูปแบบนำหน่วยบริการต่าง ๆ ร่วมทุกสังกัดกระทรวง วันที่ 20 ธ.ค.65 กิจกรรมสภากาแฟ ณ ตลาดใกล้กัน เฟสติวัล อำเภอเมือง
การรายงานผลการดำเนินงานของส่วนราชการที่สำคัญ ครั้งนี้ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้สรุปรายงานการเกิดอุทกภัย มีผู้ประสบภัยใน 13 อำเภอ 73 ตำบล 247 หมู่บ้าน 23 ชุมชน 7,787 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบ 22146 ไร่ ปศูสัตว์ 6352 ตัว ประมง 719 ไร่ การคมนาคม เสียหาย 77 จุด การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดได้ให้การช่วยเหลือไปแล้ว รวม 3,033,187 บาท และจะนำเสนอเข้าประชุมก.ช.ภ.จ. ในวันที่ 8 ธ.ค.65 อีก จำนวน 13,665,849.71 บาท


ในการประชุมครั้งนี้ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบนโยบายแก่ทุกหน่วยงานให้เน้นในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ขอให้ร่วมมือกันอย่างจริงจังทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ขอให้ผู้บังคับบัญชาเข้มงวดตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด ต่อไป
********************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts