ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือร่วมประชุมองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 140 เพื่อความร่วมมือในพื้นที่พัฒนาร่วมของ 2 ประเทศ อย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือร่วมประชุมองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 140 เพื่อความร่วมมือในพื้นที่พัฒนาร่วมของ 2 ประเทศ อย่างยั่งยืน

 


วันที่ 26 พ.ย.2565 พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะสมาชิกองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA) เข้าร่วมการประชุมองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 140 โดยมี YBHG. TAN SRI DR. RAHAMAT BIVI BINTI YUSOFF ประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.คุรุจิต นาครทรรพประธานร่วมฝ่ายไทย และสมาชิกองค์กรร่วมฯ จากทั้งสองประเทศเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอต กัวลาลัมเปอร์ โดยที่ประชุมมีการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของปี 2565 ได้แก่ การดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและผลิตปิโตรเลียม สถานะทางการเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างและการทำสัญญา และรายได้จากการขายปิโตเลียม และมีเรื่องพิจารณาที่สำคัญในประเด็นการทำสัญญาแบ่งปัญผลผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วม (Joint Development Area; JDA)
การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ นับเป็นการร่วมแสดงบทบาทที่สำคัญในฐานะผู้แทนกองทัพเรือไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในเวทีระหว่างประเทศสำหรับการแสวงประโยชน์ของทรัพยากรใต้พื้นท้องทะเลในพื้นที่ JDA อย่างเท่าเทียมกันของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งยืนยันในการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงานสำหรับประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

ภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก

Related posts