สพป.สงขลา เขต 2 เปิดเวทีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สพป.สงขลา เขต 2 เปิดเวทีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน


วันนี้ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุม รร.บ้านหน้าควนลัง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สพป.สงขลา เขต 2 นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 2 เป็นประธานเปิดเวทีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประเดิมระดับเครือข่าย ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเครือข่ายสีเมืองสัมพันธ์มี รร.เข้าร่วม 10โรง จัดแข่งขัน จำนวน 45 กิจกรรม เพื่อคัดเลือกตัวแทนของเครือข่าย เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ฯ เพื่อส่งต่อเข้าแข่งขันระดับชาติ ในภูมิภาค(ภาคใต้)

เพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะ ฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานฯได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี ซึ่งตั้งเป้าหมายให้ครูทุกคนได้ร่วมแสดงออกในเวทีการแข่งขันดังกล่าวนี้ อย่างน้อง 1 ครู 1 รายการ

ขณะที่ สพป.สงขลา เขต 2 มีข้าราชการครู กว่าพันคน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายครองเหรียญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565สพป.สงขลา เขต 2 เตรียมกำหนด จัดการแข่งขันระดับเครือข่ายอำเภอและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2565 และส่งตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับภาค ณ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 ภายใต้คำขวัญงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯสงขลา เขต 2ที่ ว่าสงขลาสองรักษ์ถิ่น สืบศิลป์ศาสตร์สร้าง นวัตกรรมนำทาง สู่โลกกว้างก้าวไกล

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts