ปทุมธานี-พิธีตัดปอยผม โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป

ปทุมธานี-พิธีตัดปอยผม โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พลอากาศเอกเกษมอยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขา ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิร 9 เจ้าอยู่หัว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีตัดปอยผมนาคโครงการ อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูป เนื่องใน โอกาส”วันชาติ” วันพ่อแห่งชาติ”และวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา” ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ มีพระปลัดสุชาติ ฐฺานจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม วรวิหารประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย (ประธานฝ่ายสงฆ์ )

พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และพี่น้อง ประชาชน เข้าร่วมพิธีกันอย่างคึกคัก โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ และเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้และน้อมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน และเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ จึงเห็นว่าการจัดโครงการ อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯจะยัง ประโยชน์ให้เกิดแก่กุลบุตรที่มีจิตจงรักภักดีใน ๓ สถาบันหลักได้เข้ามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ในบวรพระพุทธศาสนาและร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจอบรมกายวาจาใจให้สงบเรียบร้อยด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ เจริญจิตภาวนาตามหลักทรัพย์มา ปกติทานขององค์พระสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในส่วนของพระปลัดสุชาติ ฐฺานจาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามวรวิหารและประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงภาระสำคัญนี้จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอุปสมบท ท่านมาจาก ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน จากส่วนต่างๆ และในวันพรุ่งนี้วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ . น.จะมีพิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทาน สู่มณฑลพิธี เวลา ๑๐.๐๐ น.พิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน เวลา ๑๒.๐๐ น.พิธีบรรพชาเป็นสามเณร และพิธีอุปสมบท(สวดญัตติ)ตามอุโบสถต่างๆ และเวลา ๑๘.๐๐ น.อบรมพระใหม่และทำวัตรเย็น นอกจากนี้ พลอากาศเอกเกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขาในพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เป็นประธานนำคณะสาธุชน ตัดปอยผมนาค โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๙๙ รูปก่อนที่จะนำผู้อุปสมบททั้งหมดกระจายไปทั้ง ๓ วัดเตรียมเป็นพระภิกษุในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ต่อไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts