ปราจีนบุรี-จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท 80 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ปราจีนบุรี-จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท 80 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท 80 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ 1-9 โดยมี นายสุนทร วิลาวัลย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นางบังอร วิลาวัลย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธี


คณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 80 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า รัชกาลที่ 1-9 ในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2565 ในการนี้พระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งพระภิกษุผู้บรรพชาอุปสมบทในโครงการฯ จะจำวัดอยู่ที่วัดป่ามะไฟและวัดท้าวอู่ทอง ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยในระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2565 จะออกบิณฑบาตที่สถานศึกษาและส่วนราชการต่างๆในจังหวัดปราจีนบุรี จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัยตามกำลังศรัทธา เพื่ออุปถัมภ์แก่พระภิกษุผู้บรรพชาอุปสมบทในโครงการ

////////ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี

 

Related posts