ทรภ.1 ตรวจความพร้อม ร.ล.หลวงสุโขทัย ก่อนออกลาดตระเวนร่วม ทร.ไทย – ทร.เวียดนาม

ทรภ.1 ตรวจความพร้อม ร.ล.หลวงสุโขทัย ก่อนออกลาดตระเวนร่วม ทร.ไทย – ทร.เวียดนาม


ตามที่ กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้ ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1) จัด เรือหลวงสุโขทัย ลาดตระเวนร่วม ระหว่าง กองทัพเรือไทย – กองทัพเรือเวียดนาม และทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยเรือฝ่ายไทย ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2565 โดยเรือฝ่ายไทยนั้น ประกอบด้วย เรือหลวงสุโขทัย จากทัพเรือภาคที่ 1 และ เรือหลวงศรีราชา จากทัพเรือภาคที่ 2 ในส่วนของ กองทัพเรือเวียดนาม นั้น จัดกำลังเข้าร่วม จำนวน 2 ลำ เช่นเดียวกัน


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 /ผู้บัญชาการกองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วย นาวาเอก ศิรัส ลิ้มเจริญ เสนาธิการ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 1 /ผู้บังคับหมู่เรือลาดตระเวนร่วม ระหว่าง กองทัพเรือไทย – กองทัพเรือเวียดนาม และคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการ ตรวจความพร้อมของเรือหลวงสุโขทัย ทั้งในด้าน องค์บุคคล องค์วัตถุ องค์ยุทธวิธี และให้โอวาท แก่กำลังพล ก่อนปฏิบัติราชการสำคัญในการลาดตระเวนร่วมฯ นั้น ถือเป็นภารกิจระดับประเทศ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือกันจัดระเบียบทางทะเล ในเขตทางทะเลติดต่อกันของทั้งสองประเทศ จัดตั้งช่องทางการสื่อสารระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือเวียดนาม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความเข้าใจในฐานะมิตรประเทศ ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือเวียดนาม ให้แนบแน่นยิ่งขึ้น
นอกจากนี้แล้ว พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ยังได้มอบ กระเช้าไข่ไก่ และกระเช้าผลไม้เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจ ให้กับกำลังพล เรือหลวงสุโขทัย เพื่อใช้เป็นเสบียง ระหว่างปฏิบัติภารกิจอีกด้วย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645
#ภารกิจเหนือสิ่งอื่นใด
#กองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่1
#ทัพเรือภาคที่1

Related posts