ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ตรวจสอบที่ดินมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชใน จ.ปทุมธานี

ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ตรวจสอบที่ดินมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชใน จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.65 เวลา 11.00 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการดูแลรักษาที่ดินมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ส่วนจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาผลการสำรวจสถานการณ์ที่ดินของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่อยู่ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มีที่ดินซึ่งผู้มีจิตศรัทธามอบให้กับมูลนิธิฯ จำนวนทั้งสิ้น 77 แปลง รวมเนื้อที่ 752 ไร่ 5 งาน 61.05 ตารางวา

สำหรับที่ดินที่อยู่ใน จ.ปทุมธานีมีจำนวน 31 แปลง รวม 87 ไร่ 9 ตารางวา ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองปทุมธานี. อ.สามโคก อ.ธัญบุรี อ.หนองเสือ อ.ลำลูกกา และ อ.คลองหลวง โดยการสำรวจจากสำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี พบว่ามีทั้งเป็นที่ดินว่างเปล่า และมีการใช้ประโยชน์ ปลูกพืช ทำนา ทำสวน และเข้าพักอาศัย รวมถึงจัดตั้งห้องสมุดชุมชน โดยได้รับอนุญาตจากมูลนิธิ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จังหวัดปทุมธานี จะได้เสนอผลการสำรวจ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาที่ดินที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ แก่กรมที่ดินเพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยต่อไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts