สระบุรี – เตรียมจัดงานของดีและงานกาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566

สระบุรี – เตรียมจัดงานของดีและงานกาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566


วันทึ่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประชุมคณะกรรมการจัดงานของดีและงานกาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน


สำหรับปี 2566 นี้ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6-15 มกราคม 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี(ศาลากลางจังหวัดสระบุรีหลังเก่า) ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีสระบุรี และสินค้าทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เพิ่มโอกาสและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนและเพื่อจัดหารายได้ให้เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชน

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ สนับสนุนงานสาธารณกุศลต่าง ๆ กิจกรรมในงานมีการออกร้านมัจฉากาชาด การออกร้านดอกแก้วและการเดินแบบผ้าไทยการกุศลของชมรมแม่บ้านมหาดไทย รายได้เพื่อการกุศล ในคืนวันที่ 10 มกราคม 2566 ค่าสมัคร 1,000 บาท สมัครได้ที่สำนักงานจังหวัดสระบุรี และที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดสระบุรี มีการออกร้านของดีสระบุรี การจำหน่ายสินค้า การแสดงดนตรี


ส่วนการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล สามารถหาซื้อได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ที่ทำการปกครอง สำนักงานจังหวัด หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีรางวัลใหญ่เป็นรถยนต์เก๋ง ฮอนด้า ซิตี้ 2 คัน รถจักรยานยนต์ 6 รางวัล สร้อยคอทองคำ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า จักรยาน หม้อหุงข้าว ทั้งนี้ รายได้จากการจัดงาน เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีจะนำไปบำเพ็ญสาธารณะกุศลในพื้นที่จังหวัดสระบุรี เช่น การช่วยเหลือคนยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ต่อไป
****************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts