ตราด-ปิดลงโค้งสุดท้าย โครงการแข่งขันกีฬาตกปลา อบต.คลองใหญ่ จ.ตราด ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 11

ตราด-ปิดลงโค้งสุดท้าย โครงการแข่งขันกีฬาตกปลา อบต.คลองใหญ่ จ.ตราด ประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ 11

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา วันที่ 16 ตุลาคม 2565 บ่ายวันนี้ ที่สะพานอเนกประสงค์อำเภอคลองใหญ่ นายอาภากร เจริญผล นายก อบต.คลองใหญ่ โดยมีคณะกรรมการ เป็นประธานการชั่งน้ำหนักปลา การแข่งขันกีฬาตกปลาตำบลคลองใหญ่ ที่สถานที่แข่งขันที่ทะเลอ่าวไทยแนวประการังคลองใหญ่ ประการังจารุวรรณ ประการังเจ๊กลัก ปะการังตาหนึก ปะการังกองสามร้อย ปะการังหว้งโสม และปะการังคลองตะเคียน หลังเปิดการแข่งขันเมื่อเช้าวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยวันนี้เรือที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 58 ทีม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รายการแข่งขัน ประเภทแข่งขันตกปลาบนท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่อีกจำนวน 20 ทีม รวมทั้งสิ้น 78 ทีม

วันนี้ต่างนำเรือเข้าเทียบท่า และนำปลาที่ตกมาได้ ขึ้นท่าเรือ เพื่อจะให้ทันเวลาก่อน 12.00 น. และส่งให้คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ทำการแยกประเภทปลา และชั่งน้ำหนักปลา ซึ่งต้องใช้เวลาในการคัดแยกและชั่งปลานานกว่า 1-2 ชม. ก่อนรวบรวมผลการตัดสิน สำหรับมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ที่จะจัดขึ้นในช่วงเวลา​19.00น.ค่ำวันนี้เป็นสำหรับการแข่งขันตกปลาในวันนี้ ปรากฏว่า ได้ปลาน้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่ได้ปลาประเภทต่างๆแต่ปีนี้ได้ปลาน้อยกว่า 2 ปี ที่ผ่านมา รวมทุกประเภทปลาปีนี้ได้เพียง 302.68 กก.เท่านั้น โดยผู้ร่วมแข่งขันบอกว่า เป็นช่วงอากาศเปลี่ยนพอดี โดยมีลมหนาวพัดโชยพร้อมทั้งคลื่นลมแรงเกือบทั้งคืนไม่ค่อยจะมี ทำให้ปลากินเบ็ดน้อยลง

แม้จะพยายามตระเวนเปลี่ยนแนวปะการังไปหลายๆจุดแล้วก็ตามแต่คลื่นลมแรงใหญ่บางลําก็วิ่งเข้ามาหลบคลื่นกันหลายลําช่วงตี 4 ได้ออกไปตกปลาต่อเพื่อจะได้ทันเวลาที่กําหนดไว้ ขณะ นายอาภากร เจริญผล นายก อบต.คลองใหญ่ บอกว่า ได้ปลามาก น้อย ไม่เป็นไร ปีนี้แต่จุดสำคัญคือ ชาวบ้านได้ร่วมกิจกรรมเพราะเป็นการสร้างสรรค์ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 และโควิด 19 และประชาสัมพันธ์แหล่งตกปลา แหล่งท่องเที่ยวและให้เกิดกระแสการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งแวดล้อมทางทะเลพร้อมจัดเก็บขยะที่นําไปและเหลือใช้เก็บมาชั่งนํ้าหนักเพื่อหาคนที่มีนํ้าหนักมากที่สุดเป็นแชมป์ ในอำเภอคลองใหญ่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ให้มากขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก

Related posts