ฉะเชิงเทรา- พ่อเมืองแปดริ้ว เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่ของจังหวัดฯ

ฉะเชิงเทรา- พ่อเมืองแปดริ้ว เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลแห่งใหม่ของจังหวัดฯ

 

วันนี้ 16 ต.ค. 65 เวลา 10.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลโฮม ร่วมด้วย นายกลยุทธ ​ฉายแสง ​นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทราพลเอกพิชิต​ ฟูฟุ้ง​ อดีตผู้บังคับบัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 ท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โดยมี นพ.อภิสิทธิ์ สื่อประเสริฐสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโฮม กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน โรงพยาบาลโฮม เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 10 เตียง ซึ่งจะเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในจังหวัดฯ จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ทั้งภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร ไปพร้อมๆกัน


และยังเป็นจังหวัด 1 ใน 3 ของจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก และได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็น “พื้นที่เมืองใหม่สําหรับการอยู่อาศัย” เพื่อเป็นพื้นที่นําร่องในการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะภายใต้แนวทาง Thai Way of Life ซึ่งมุ่งให้เป็นเมืองพักอาศัยชั้นดีรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ ให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และทันสมัย ภายใต้นโยบาย Smart City ที่มีพื้นที่สีเขียว มีการเดินทางสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งมีระบบการจัดการสาธารณูปโภคที่เป็นระดับมาตรฐานสากล จึงถือเป็นโอกาสดีที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีโรงพยาบาลโฮมมาช่วยรองรับ และดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งจะทำให้การบริการด้านสาธารณสุขของจังหวัดฉะเชิงเทรา สะดวก สบาย และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น


ด้าน นพ.อภิสิทธิ์ สื่อประเสริฐสิทธิ์ ผอ.โรงพยาบาลโฮม กล่าวว่าเนื่องจากตอนนี้จังหวัดเชิงเทราของเราอยู่ในช่วงขยายตัวซึ่งมีประชาชนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในพื้นที่จำนวนมากขึ้นทำให้โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนหลายๆแห่งมีปัญหาเรื่องผู้ป่วยต้องรอคิวการรักษานาน ตนเองจึงมีแนวคิดที่เปิดโรงพยาบาลขนาดเล็กเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราและต่างจังหวัดที่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราได้ใช้บริการด้วยความสะดวก สบาย รวดเร็ว โดยโรงพยาบาลจะเน้นการบริการให้รวดเร็วและราคาเป็นธรรม ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานง่ายขึ้นและในฐานะที่เป็นคนแปดริ้ว จะตั้งใจดูแลพี่น้องประชาชนคนแปดริ้วให้ดีที่สุด.

 

Related posts