สระแก้ว-รวมใจชาวบ้านแก้งปั่นตามรอยพ่อ

สระแก้ว-รวมใจชาวบ้านแก้งปั่นตามรอยพ่อ

***** อบต.บ้านแก้ง จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “รวมใจชาวบ้านแก้ง ปั่นตามรอยพ่อ สานต่อกษัตริย์นักพัฒนา” ส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างความรักความสามัคคี อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง และนักปั่นจักรยานกว่า 700 คน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน จากอบต.บ้านแก้ง ถึงน้ำตกน้ำตก บ้านคลองหมากนัด เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา ระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


*****นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานพิธี เปิดโครงการ รวมใจชาวบ้านแก้ง ปั่นตามรอยพ่อ สานต่อ กษัตริย์ นักพัฒนา..ณ สนามหน้าที่ทำการ อบต.บ้านแก้ง ปั่น ไปน้ำตกน้ำโดน บ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 11 นายเอกภพ โสภณ นายอำเภอ เมืองสระแก้ว เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการรวมใจชาวบ้านแก้ง ปั่น ตามรอยพ่อ สานต่อ กษัตริย์นักพัฒนา ในวันนี้ โดยการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานไปตามเส้นทางจนถึงจุดสิ้นสุด ณ น้ำตกน้ำโตน หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลอง หมากนัดตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว


*****ได้เตรียมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ธรรมชาติ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง , สำนักงานทรัพยากรธรและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว นายชาตรี ผดุงพล และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสระแก้ว ทหารตำรวจ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายก อบจ.สระแก้ว มทบ.19 พ.ต.อ.เอกอนันต์ หูแก้ว ผกก.สภ.เมืองสระแก้ว ผกก.สภ.เขาสิงห์โต หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนเด็กและเยาวชนร่วมปั่นตามรอยพ่อ


*****นายไพโรจน์ เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง กำหนดการจัดโครงการ “รวมใจชาวบ้านแก้ง ปั่น ตามรอยพ่อ สานต่อ กษัตริย์นักพัฒนา”เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร, ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ สุขภาพดีห่างไกลโรคต่างๆ, เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพื่อการเรียนรู้ และส่งเสริมความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของประชาชน หน่วยงานราชการพื้นที่ตำบลบ้านแก้ง เป็นการผสมผสานระหว่างการออกกำลังกาย พร้อมท่องเที่ยวธรรมชาติไปในตัวการจัดโครงการ “รวมใจชาวบ้านแก้ง ปั่น ตามรอยพ่อ สานต่อ กษัตริย์นักพัฒนา”ในครั้งนี้ กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันเสาร์ ที่๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


*****โดยผู้เข้าร่วมโครงการปั่นจักรยานไปตามเส้นทางจนถึงจุดสิ้นสุด ณ น้ำตกน้ำโตน หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลอง มากนัด ซึ่งหมู่บ้านนี้ เป็นหมู่บ้านในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ รวม 700 คน ปั่นไปถึงจุดบริเวณน้ำตกน้ำโตน หมู่ที่ 11 บ้านคลองหมากนัด และประธานในพิธีรับฟังคำบรรยายจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ และขึ้นไปชมน้ำตกและถ่ายภาพร่วมกัน จากนั้นลงมาจากน้ำตกและมาแจกของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุ แจกของเสร็จแล้ว ประธานพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกเป็นการเสร็จพิธี

***ภาพ/ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ ส.ปชส.สระแก้ว/ข่าว สมศักดิ์ ปัญญาสัย เจาะลึกจริง /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts