สระบุรี – “นายกจ้อน”อบจ.สระบุรี ให้รองหมูและ สจ.โอ มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่เทศบาลตำบลท่าลาน(มีคลิปเสียง)

สระบุรี – “นายกจ้อน”อบจ.สระบุรี ให้รองหมูและ สจ.โอ มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่เทศบาลตำบลท่าลาน(มีคลิปเสียง)

วันที 14 ตุลาคม 2565 ที่บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี นายสัญญา บุญ-หลง (นายกจ้อน)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้มอบหมายให้นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร บุญสืบวงษ์ (สจ.โอ)รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรพร้อมด้วยนางทิตยาพร เพชรประดับ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นางสาวนพดล สะเภาทอง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

นางสรารัตน์ สุขมะสัน ผู้อำนวยการส่วนการโยธาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นางพัชรี เคร่งครัด หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและทีมงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีลงตรวจพื้นที่มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม ข้าวสาร ตลอดจนให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ในเขตเทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยมีนางสาวนิรมล ทิมพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าลานพร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับนำประชาชนผู้ประสบอุทกภัยมารอรับถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์เบื้องต้น


นายวิเชียร บุญสืบวงษ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวว่าในการบริหารงานของ”นายกจ้อน” นายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ห่วงใยพ่อแม่พีน้องที่ได้รับความเดือดร้อนประสบอุทกภัยได้จัดถุงยังชีพและกำชับให้ผู้บริหารและหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเร่งช่วยบรรเทาทุกข์น้ำท่วมให้ทุกครัวเรือนและเตรียมการช่วยเหลือในส่วนที่ทำได้หลังน้ำลด
******************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts