ร้อยเอ็ด-พระมหาชำนิ เจ้าอาวาสวัดสันติวิหารร้อยเอ็ด นำชาวบ้านสายบุญลงพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัยให้กำลังใจชาวบ้าน

ศิษยานุศิษย์สู้ภัยน้ำท่วม ตามมีตามเกิด ชาวบ้านวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ช่วยปิดทางน้ำที่เหลือ10 เมตร ให้ชาวบ้านรอดจากวิกฤต


เร็วๆนี้ (12-14 ตุลาคม 2565 ) เวลา11.00 น.โดยประมาณพระครูปริยัติวรศาสน์(พระมหาชำนิ)เจ้าคณะตำบลธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ดนำชาวบ้านธวัชดินแดง ศิษยานุศิษย์เดินทางลงพื้นที่บ้านหนองเบน หมู่ 7-8-10-12 ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อให้กำลังใจชาวบ้านที่ประสบกับปัญหาพนังกั้นน้ำเสียวใหญ่ขาดเป็นระยะทางกว่า 30 เมตร แต่ในปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกับอบต.ท้องถิ่น กำลังคนจากกรมชลประทาน ทหาร ได้ร่วมมือร่วมใจกันสกัดกั้นปิดทางน้ำได้แล้วกว่า20 เมตร ยังเหลือทางน้ำที่ขาดและยังไม่สามารถปิดกั้นได้ประมาณ10 กว่าเมตร


พระมหาชำนิ เจ้าคณะตำบลธงธานี เจ้าอาวาสวัดสันติวิหาร ต.ธ.ธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า 2-3 วันที่ผ่านมาได้ทราบข่าวจากลูกศิษย์และชาวบ้านหนองเบน ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ว่าพนังกั้นน้ำเสียวขาดมวลน้ำกำลังจะไหลเข้าพื้นที่การเกษตรและหมู่บ้านของชาวบ้านนิมนต์หลวงพ่อมาเยี่ยมและเป็นขวัญกำลังใจด้วย หลวงพ่อและชาวบ้านธวัชดินแดง ลูกศิษย์จึงได้นำน้ำดื่ม-ข้าวจี่-ข้าวกล่องและอื่นๆที่พอหาได้รีบเดินทางมาให้กำลังใจแก่ชาวบ้านและศิษยานุศิษย์ในพื้นที่ดังกล่าว


ด้านนางสาวนิรชา เชิดชู ชาวบ้านหนองเบนที่อยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาพนังกั้นน้ำเสียวขาด เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า ชาวบ้านในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันเฝ้าสังเกตุการณ์ระวัง-ป้องกันเตรียมความพร้อมด้านอุทกภัยมากว่า 3 เดือนแล้วทุกอย่างปกติ แต่มาเกิดเหตุพนังกันน้ำเสียวขาดเป็นระยะทางหลาย10เมตรในไม่ถึง1 อาทิตย์ที่ผ่านมา ช่วงที่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางมาดูมันก็ยังไม่ขาด


นางสาวสาวนิรชา เชิดชู เล่าต่ออีกว่าเมื่อพนังกั้นน้ำขาดชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นได้ร่วมมือร่วมใจกันทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์และสัพกำลังที่มีทั้งหมดช่วยกันปิดทางน้ำ โดยมีหน่วยงานที่ทราบเรื่องเข้ามาให้การช่วยเหลือ เช่นกรมชลประทาน-กำลังทหารจากจังหวัดยโสธร-อบต.ในพื้นที่และชาวบ้านหมู่7-8-10-12 บ้านหนองเบน ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ดร่วมมือร่วมใจกันสกัดมวลน้ำดังกล่าวเรื่อยมาและสามารถปิดกั้นทางน้ำได้กว่า 20 เมตร ในปัจจุบันยังไม่สามารถปิดทางน้ำที่ไหลเชี่ยวของแม่น้ำเสียวใหญ่ได้เป็นระยะทางกว่า10 เมตรช่วงนี้น้ำก็ยังคงไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดถ้าไม่สามารถปิดทางน้ำที่เหลือเพียง10ได้ทันเหตุการณ์มวลน้ำก็จะไหลเข้าพื้นที่และทำลายนาข้าวพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านกว่า1,000 ไร่แน่นอน


จึงอยากจะขอวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดส่งเจ้าหน้าที่ กำลังคนเข้ามาช่วยปิดทางน้ำระยะทาง10 เมตรช่วยชาวบ้านด้วยจักขอบพระคุณอย่างยิ่ง วันนี้(15 ตุลาคม 2565) ถ้ากำลังพล กำลังแรงทั้งชาวบ้านและหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือเพียงพอคงจะสามารถปิดทางน้ำที่ขาดของพนังกั้นน้ำลำเสียวใหญ่ได้แน่นอน ตนเข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่และส่วนเกี่ยวข้องว่าทุกพื้นที่ประสบปัญหาเหมือนกันต้องกระจายกำลังทุกสิ่งอย่างเพื่อจะช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์-สุขของชาวบ้านเช่นกัน ขอบคุณนายสวัสดิ์ อินธิแสง นายกอบต.กู่กาสิงห์ ขอบคุณชาวบ้านหมู่ 7-8-10-12 บ้านหนองเบน

และส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมกันสู้กับสถานการณ์น้ำมาตั้งแต่ต้น กราบนมัสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปริยัติวรศาสน์(พระมห่ชำนิ)ท่านเจ้าคณะตำบลธงธานี เจ้าอาวาสวัดสันติวิหาร ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ที่ท่านเมตตาเดินทางมาเป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวบ้านและลูกศิษย์ นำสิ่งของมามอบให้กับชาวบ้านที่ทำงานในพื้นที่สู้ภัยน้ำท่วมกราบนมัสการขอบพระคุณ ตนเพียงหวังนิดๆว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานและผู้ที่มีอำนาจสั่งการอย่างทันท่วงที กราบขอบพระคุณทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ สาธุ

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400

Related posts