ร้อยเอ็ด… แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในงานวันสถาปนาหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27 ครบรอบปีที่ 39

ร้อยเอ็ด… แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในงานวันสถาปนาหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27 ครบรอบปีที่ 39

วันนี้(12 ตุลาคม 2565) เวลา 0939 น. พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในงานวันสถาปนาหน่วย มณฑลทหารบกที่ 27 ครบรอบปีที่ 39 เพื่ออุทิศบุญกุศล และระลึกถึงคุณงามความดีของกำลังพลที่ได้เสียสละทั้งชีวิต และวิญญาณในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วย เป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพล และครอบครัว โดยมี พล.ท.ชยันต์ หวยสูงเนิน พล.ต.สถาภรณ์ ใบพลูทอง อดีตผู้บังคับบัญชาของ มณฑลทหารบกที่ 27, พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2, นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 27, ผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรและหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธี ณ สโมสรนายทหาร ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด


ซึ่งกิจกรรมวันสถาปนาหน่วย ประกอบด้วย
– พิธีสักการะศาลเจ้าพ่อธรรมโหราประเสริฐศักดิ์
– พิธีสักการะอนุสาวรีย์พลตรีพระยาประเสริฐสงคราม
– พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
– และพิธีทำบุญ เนื่องในงานวันสถาปนาหน่วย
– จัดเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษพร้อมมอบยาและอาหารเสริม ให้แก่ทหารกองประจำการ


ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 27 เดิมคือ จังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามคำสั่งกองทัพบก ที่ 275/2526 เรื่องการจัดตั้งจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2526 ซึ่งเดิมนั้นหน่วยมีที่ตั้งชั่วคราวครั้งแรกที่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนจะย้ายมาตั้งถาวรที่บ้านหนองตากล้า หมู่ 11 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อปีพุทธศักราช 2529 โดยได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า ค่ายประเสริฐสงครามและต่อมาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 กองทัพบกให้แปรสภาพหน่วยจากจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด เป็นมณฑลทหารบกที่ 27 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา
ภารกิจของหน่วย “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน”


1. บังคับบัญชากำลังประจำถิ่นของกองทัพบก ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
2. รักษาความสงบเรียบร้อยในเขตพื้นที่ รวมทั้งการศาลทหาร การคดี การช่วยดำเนินการคุ้มครองพยานในคดีอาญา และการเรือนจำ
3. ดำเนินการสัสดี การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร และการระดมสรรพกำลังในเขตพื้นที่
4. สนับสนุนหน่วยทหารที่อยู่ในเขตพื้นที่
5. ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ เพื่อรักษาความสงบภายใน และการป้องกันประเทศ
6. สนับสนุนภารกิจของรัฐในการช่วยเหลือประชาชน
7. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความมั่นคงภายในของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่
มณฑลทหารบกที่ 27 ได้ยึดถือวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย โดยปัจจุบันมี พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400

Related posts