สุโขทัย-นายก อบจ.สุโขทัย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือระหว่าง อบจ.สุโขทัย กับกลุ่มเกษตรกร – แปรรูปสินค้าเกษตร สร้างงาน – สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้

สุโขทัย-นายก อบจ.สุโขทัย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือระหว่าง อบจ.สุโขทัย กับกลุ่มเกษตรกร – แปรรูปสินค้าเกษตร สร้างงาน – สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือระหว่าง อบจ.สุโขทัย กับกลุ่มเกษตรกร – แปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อรับการสนับสนุนจาก สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบเตาชีวมวล และระบบผลิตแก๊สชีวภาพ จำนวน 66 โครงการ งบประมาณ 16 ล้านบาท เพื่อเป้าหมายช่วยสร้างมูลค่าสินค้าทางเกษตร สร้างงาน – สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ อย่างมั่งคงและยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับพี่น้องเกษตรกร ในจังหวัดสุโขทัย

จากนั้นนายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย ร่วมชมการสาธิตใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ พร้อมให้คำแนะนำ และเยี่ยมชมติดตามผลผลิตที่กลุ่มฯและภาคส่วน ที่มีส่วนร่วม นำสินค้าสู่ภาคตลาด แหล่งจำหน่าย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ที่นำมาจัดแสดง โดยมีพัฒนาการ จ.สุโขทัย ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.สุโขทัย สภาอุตสาหกรรม จ.สุโขทัย สำนักงานพลังงาน จ.สุโขทัย และกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ร่วมพิธี ณ สำนักงาน อบจ.สุโขทัย

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862

Related posts