สมุทรปราการ-แห่บุญกฐิน!! พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดบางพลีใหญ่กลาง

สมุทรปราการ-แห่บุญกฐิน!! พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมทอดกฐินสามัคคี ถวายวัดบางพลีใหญ่กลาง


ที่ศาลาการเปรียญ วัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ วัดบางพลีใหญ่กลาง ร่วมกับ ครอบครัวฟักศิริ ครอบครัวคล้ายนิยมและพุทธศาสนิกชน ร่วมจัดพิธีทอดผ้ากฐินสามัคคีประจำปี 2565 โดย ได้รับความเมตตาจากท่าน พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์


โดยมี คุณพ่อสมาน คุณแม่นิล ฟักศิริ เป็นประธานฝ่ายอุปถัมภ์ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ตลอดจนครอบครัวคล้ายนิยม คหบดี ผู้ใจบุญตัวแทนสถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน คณะกรรมการ ไวยาวัจกรวัดบางพลีใหญ่กลาง หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบางพลี คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก รวมทั้ง พี่น้องประชาชนชาวอำเภอบางพลี ร่วมกันถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2565


ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก หลังจากที่ทางรัฐบาลได้มีคำสั่งประกาศให้โรค โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นแต่ยังคงมาตรการการป้องกันโรค โควิด-19 โดยในปีนี้ ทางวัดบางพลีใหญ่กลางจึงได้จัดให้มีพิธีแห่องค์ผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2565 โดย ท่านพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง นำคณะพระภิกษุสงฆ์วัดบางพลีใหญ่กลาง จำนวน 31 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์

ซึ่งการทอดผ้ากฐินสามัคคีในปีนี้ ทางครอบครัวฟักศิริ ครอบครัวคล้ายนิยม ได้ถวายจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม พร้อมทั้ง เครื่องบริวาร ผ้ากฐินสามัคคี โดยมี พระมหาเสน่ห์ รองเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นผู้พิจารณาชักผ้ากฐินสามัคคี สำหรับยอดปัจจัยกฐินสามัคคีในปีนี้ เป็นจำนวนเงินรวม 2,096,967(สองล้านเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดย ทางวัดบางพลีใหญ่กลางจะนำปัจจัยทั้งหมดนำไปบูรณะปิดทององค์พระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ ที่ตั้งประดิษฐานอยู่ในองค์พระมหาเจดีย์พิศาลวุฒิกิจมงคลมหาชนบูชิต วัดบางพลีใหญ่กลาง

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

Related posts