สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.65 ที่โรงเรียนเทศบาล 5 (หนองผักก้าม) ถนนเลย-เชียงคาน ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย นายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล รองประธานแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายปรเมศวร์ ยศปัญญา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย นางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ผู้บริหารเทศบาลเมืองเลย คณะครู ร่วมมอบถุงยังชีพสภากาชาดไทยและน้ำดื่ม ให้กับผู้ประอุทกภัย (น้ำท่วม)

โดยมีพิธีมอบวันนี้ ในเขตเทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย ภายในถุงยังชีพประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง เป็นต้น เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนพี่น้องประชาชนในเบื้องต้น ซึ่งประชาชนต่างรู้สึกยินดีที่ส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่สำคัญสภากาชาดไทยที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนเมื่อยามทุกข์ยากจากภัยพิบัติต่างๆ

สำหรับวันนี้มอบถุงยังชีพ จำนวน 525 ครัวเรือน ส่วนความเสียหายด้านอื่นๆ อาทิ ทรัพย์สิ่งของ บ้านเรือน ด้านพืชผลทางดารเกษตร ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ จะได้เร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป

บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย

Related posts