เพื่อสังคมและชุมชน กลุ่มบริษัท ในเครือ ปตท. สนับสนุนงบประมาณงานสาธารณะภัย

เพื่อสังคมและชุมชน กลุ่มบริษัท ในเครือ ปตท. สนับสนุนงบประมาณงานสาธารณะภัย


วันที่ 10 ตุลาคม 2565 คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบงบประมาณ 30,000 บาทให้กับมูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) จังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือประจำรถกู้ภัย เช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในในการบริการประชาชน โดยพระครูสังฆวิสุทธิคุณ ประธานมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบ คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ กล่าวว่า

ทาง ปตท.ขอขอบคุณที่ทางมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ จังหวัดระยอง เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้งานของ ปตท. เดินไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น ความหมายคือ อาสาสมัครของมูลนิธิฯช่วยดูแลพนักงานของ ปตท. เมื่อประสบอุบัติเหตุ เมื่อรถเสีย เมื่อมีสัตว์เลื้อยคลานเข้าบ้านพักอาศัย วันนี้ทาง ปตท.ระยองไม่มีอะไรจะตอบแทน การช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดซื้อเวชภัณฑ์จึงเท่ากับว่าทางเราได้มีส่วนร่วมกับทางมูลนิธิฯแล้วเช่นกัน

กฤตภาส แตงเพชร์ ขตว.ระยอง

Related posts