สระบุรี – “นายกจ้อน”อบจ.สระบุรี ร่วมกับจังหวัดสระบุรีมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่อำเภอบ้านหมอ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม(มีคลิป)

สระบุรี – “นายกจ้อน”อบจ.สระบุรี ร่วมกับจังหวัดสระบุรีมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่อำเภอบ้านหมอ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม(มีคลิป)

นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนโดยนายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีมอบหมายให้นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองน่ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและนายวิเชียร บุญสืบวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเขต2บ้านหมอ พร้อมคณะ อบจ.สระบุรีมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านหมอ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีจำนวน 700 ชุดส่งให้กับเทศบาลตำบลท่าลาน ดำเนินการแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ล็อตแรก จำนวน 60 ครัวเรือน และจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป


สำหรับพื้นที่อำเภอบ้านหมอ ปัจจุบันระดับน้ำในคลองชัยนาท-ป่าสักที่ มีระดับน้ำที่สูงขึ้นเนื่องจากคลองชัยนาท-ป่าสักรับน้ำที่ระบายมาจากเขื่อนเจ้าพระยาลงคลองชัยนาทมาเข้าพื้นที่จังหวัดสระบุรีตั้งแต่ประตูระบายน้ำโคกกระเทียมและประตูระบายน้ำเริงราง 23 r ซึ่งมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบให้พื้นที่อำเภอหนองโดนและอำเภอบ้านหมอ
ทั้งนี้พื้นที่อำเภอบ้านหมอ มีพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย จำนวน 6 ตำบล 1,636 ครัวเรือนมีผู้ได้รับความเดือดร้อน 4,263 คนผลกระทบ 28 หมู่บ้าน
******************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts