“เชียงราย”มาอีกแล้วน้ำป่าไหลหลากพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย”

“เชียงราย”มาอีกแล้วน้ำป่าไหลหลากพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย”

ในห้วงกลางดึกของวันที่ 7-8 ตุลาคม 2565 ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของอำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภอแม่สายส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

พันเอก ณฑี ทิมเสน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จึงได้สั่งการให้จัดกำลังพล จากกองบังคับการควบคุมที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 และชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3209 ร่วมกับหน่วยราชการหน่วยงานในพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนอย่าง

เร่งด่วนดังนี้พื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงได้แก่บ้านสวนป่าตำบลแม่ฟ้าหลวงความเสียหายในขั้นต้นเส้นทางถูกตัดขาดเสาไฟฟ้าโค่นล้ม บ้านเรือนประชาชนเสียหายบางส่วนพื้นที่อำเภอแม่สายได้แก่บ้าน

แม่สายตลาดสายลมจอยตำบลเวียงพางคำบ้านเกาะทรายบ้านไม้ลุงขน ตำบลแม่สายบ้านสันยาวบ้านห้วยไคร้ตำบลห้วยไคร้พื้นที่อำเภอแม่จันได้แก่บ้านสันกองตำบลแม่ไร่ปัจจุบันทุกพื้นที่ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยหน่วยจะร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มขีดความสามารถต่อไป

สันติ วงศ์สุนันท์/ผู้สื่อข่าวเชียงราย

Related posts