ระยอง-กิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ต.เนินพระ

ระยอง-กิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ต.เนินพระ

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเนินพระ ภายใต้โครงการเครือข่ายเพื่อนทะเล (ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและดูแลรักษาพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง จ.ระยอง) ณ ศูนย์การเรียนรู้และท่องเที่ยวป่าชายเลน เทศบาลตำบลเนินพระ

โดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมด้วย เทศบาลตำบลเนินพระ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างพรกุศลระยอง ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางทะเล และชายฝั่งจังหวัดระยอง สมาคมเพื่อนชุมชน และชมรมคนรักษ์ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเนินพระ (ตาสับปะรด และการตะโกน-โยน-ยื่น) โดยมีการฝึกอบรมทั้งในแบบทฤษฎีความรู้พื้นฐานการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการฝึกปฏิบัติการ บริเวณถนนเลียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์-สุชาดา ต.เนินพระ

เพื่อให้การช่วยเหลือคนจมน้ำอย่างถูกต้อง มีผู้ร่วมฝึกอบรมจำนวน 130 คน จากสมาชิกของชมรมคนรักษ์ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา ซึ่งจะเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเนินพระโดยตรง นอกจากนี้ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกลุ่มเครือข่ายเพื่อนทะเล ภายใต้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระยอง ยังสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันภัย แก่จุดบริการนักท่องเที่ยวชมรมคนรักษ์ชายหาดแสงจันทร์-สุชาดา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัติหน้าที่ สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

Related posts