ยโสธร – พงษ์ศักดิ์ขออาษาเป็นประธานสานต่อออมทรัพย์ครู

ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา เปิดตัวชิงเก้าอี้ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร พร้อมผนึกกำลังขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู


วันที่ 1 ต.ค. 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมกรีนปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยอดีตกรรมการดำเนินการ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ อาสา สานต่อการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด เพื่อแก้ไขปัญหา เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อมิตรภาพระหว่างสหกรณ์อื่น ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการศึกษา ในตำแหน่ง “ประธานคณะกรรมการคำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ชุดที่ 52” ใด้แถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสมาชิกสหกรณ์ฯ กว่า 200 คน


ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง กล่าวว่า จากประสบการณ์การทำงานสหกรณ์ฯ ในตำแหน่ง อดีตกรรมการดำเนินการติดต่อกันหลายวาระ ได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาชิกสหกรณ์ฯ รู้สึกมีความห่วงใยบุคลากรทางการศึกษา จึงมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อในการบริหารงานของสหกรณ์ฯ โดยมีนโยบายลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ส่งเสริมให้มีโครงการไกล่เกลี่ยหนี้สินของสมาชิกที่มีปัญหาเพื่อปรุงโครงสร้างหนี้ให้สมาชิกมีศักยภาพในการชำระหนี้ได้ เปิดทำการในวันเสาร์เพื่อให้บริการสมาชิกอย่างทั่วถึง พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้องค์กรมีการทำงานแบบมีส่วนร่วมและทำงานเป็นทีม การขอกู้ฉุกเฉินและอนุมัติสามารถดำเนินการผ่าน application เพื่อความสะดวกของสมาชิก


สำหรับการแถลงนโยบายการบริหารงานของสหกรณ์ฯในวันนี้ได้มี ดร. กิตติ ดวงแสง ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ชุดที่ 48-51 ซึ่งจะครบวาระในอีกไม่กี่เดือนเข้ามาร่วมรับฟังนโยบายพร้อมให้กำลังใจแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ นอกจากนี้ยังยืนยันสนับสนุนให้ผู้มีความรู้ความสามารถมีโอกาสเข้ามาพัฒนาองค์กรให้เกิดตำนาน”สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด โมเดล” อีกด้วย

/////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ/ข่าว สมัย คำแก้ว ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดยโสธร รานงาน

Related posts