สุโขทัย-สำนักงานจังหวัดดูงานก่อสร้างบล็อกป้องกันตลิ่งน้ำยมหวังต่อยอดใช้ป้องกันลดเสี่ยงอุทกภัยพื้นที่รับน้ำสุโขทัย

สุโขทัย-สำนักงานจังหวัดดูงานก่อสร้างบล็อกป้องกันตลิ่งน้ำยมหวังต่อยอดใช้ป้องกันลดเสี่ยงอุทกภัยพื้นที่รับน้ำสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้นายดำรง มโนรถ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการก่อสร้างบล็อกป้องกันตลิ่งในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2565 ณ จังหวัดโคจิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)

โดยบริษัท ไซบาระ ไอรอนเวิร์คส์ และจังหวัดสุโขทัย เนื้อหาของกิจกรรมประกอบด้วย การเยี่ยมชมการผลิตแม่พิมพ์หล่อคอนกรีตและบล็อกคอนกรีต การเยี่ยมชมพื้นที่ริมแม่น้ำที่ได้ติดตั้งบล็อคคอนกรีต รวมทั้งการสาธิตการติดตั้งและการทำงานของบล็อกคอนกรีตป้องกันตลิ่งแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อของประเทศญี่ปุ่น (สถานีโทรทัศน์ NHK) และสื่อสิ่งพิมพ์โดยได้นำเสนอข่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ

Related posts