สโมสรไลออนส์เมืองเลย มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สโมสรไลออนส์เมืองเลย มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.65 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเลย ถนนเจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีไลออนส์มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของสโมสรไลออนส์เมืองเลย โดยการนำของ นายแสวง วรรณรัตน์ ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310-อี พร้อมด้วยคุณอารีญา ภูมิพัฒน์ นายกสโมสรไลออนส์เมืองเลย นายทัศนัย มงคลวัจน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลย ผู้แทนบริษัททิพยประกันภัย จำกัด มีนายฉัตรชัย ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย รองนายกฯผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ร่วมด้วย

นายแสวง วรรณรัตน์ ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310-อี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการมอบถุงยังชีพในครั้งนี้ว่า เพื่อมาร่วมช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเลยที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ(อุทกภัย) ในเดือน กันยายน 2565 ที่มีหลายชุมชน นับร้อยครอบครัวได้รับความเดือดร้อน ทั้งขาดแคลนเครื่องอุปโภค-บริโภค เครื่องใช้ในครัวเรือนได้รับความเสียหาย รวมถึงบ้านเรือนอีกจำนวนมากด้วย

จึงได้รวมตัวกันนำสิ่งของที่มีความจำเป็นมาให้การช่วยเหลือ เพื่อมีส่วนช่วยเหลือสังคมเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนได้บ้างคือการ มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในเขตเทศบาลเมืองเลย จำนวน 445 ถุง


บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย

Related posts