โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ผนึกกำลังช่วยภัยน้ำท่วม ชุมชนวัดชากลูกหญ้า

โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ผนึกกำลังช่วยภัยน้ำท่วม ชุมชนวัดชากลูกหญ้า

วันที่ 28 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ผนึกกำลังหน่วยงานในโครงการฯ ช่วยเหลือภัยน้ำท่วมเมืองระยองและเขตมาบตาพุดบ้านฉางมาอย่างต่อเนื่อง และ วันนี้ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนวัดชากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง ที่ยังมีสภาพยากลำบากจากน้ำท่วมขัง โดยทางโครงการฯและบริษัทขนส่งหิน ได้ร่วมกันจัดเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ยา ฯลฯ มอบให้ชุมชนเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ชุมชน โดยตัวแทนโครงการฯ นำโดย นายประดิษฐ์ชัย สุ่มมาตร์ นายช่างผู้ควบคุมงานขนส่งบริษัท ITD และพนักงานฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ฯเป็นผู้มอบ ซึ่งมี

นายอติชาต ลำดับชั้น เลขานายกเทศบาลเมืองมาบตาพุด และ นางนภาพัฒน์ อู่เจริญ ประธานชุมชนวัดชากลูกหญ้า ร่วมรับมอบ ท่ามกลางความขอบคุณของผู้นำชุมชนและประชาชน สำหรับหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ (PMSC) พร้อมด้วยบริษัทขนส่งหิน ได้แก่ บริษัท WK , SWT, United , Copter , Wemove , MRN , Mark Transport และ บริษัท สหภัทร ที่ร่วมกันช่วยเหลือภัยน้ำท่วมในครั้งนี้

 

Related posts