ปทุมธานี นายก ทต.บางพูนให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางพูน รุ่นที่ 5

ปทุมธานี นายก ทต.บางพูนให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางพูน รุ่นที่ 5

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพูนสุวรรณ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบางพูน ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี
ผู้สื่อข่าวรายงานจากเทศบาลตำบลบางพูน นายอำนวย นาคบุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพูนให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรนักศึกษาเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางพูน รุ่นที่ 5 โดยมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี สาธารณสุขอำเภอเมืองปทุมธานี ตัวแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเปรมประชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพูน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางพูน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี


สมาชิกสภา ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ สปสช.เทศบาลตำบลบางพูนประธานนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่น1ถึงรุ่น 4 และผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางพูน รุ่นที่ 5


ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายอำนวย นาคบุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางพูน กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่าโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางพูน มุ่งส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้มีการพัฒนาทั้งกายจิตใจและสังคม เป็นโครงการต่อยอดมาจากโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางพูนที่มีการสนับสนุนการทำกิจกรรมตามโครงการด้วยงบประมาณจากกองทุนสปสช.เทศบาลตำบลบาง พูนโดยโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางพูนเราได้ใช้งบประมาณในการจัดทำโรงเรียนมาจากเงิน สปสช. ที่ได้จัดสรรมาแล้ว 4 รุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 5

ในแต่ละรุ่นมีนักเรียนผู้สูงอายุทั้งหมด 50 คนในส่วนของนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 เริ่มมีการเรียนการสอนเมื่อต้นปีงบประมาณ 2563 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมามีการแพร่ระบาดอย่างหนัก ประมาณ 2 ปีเศษทำให้ต้องมีการงดการเรียนการสอนต่อเนื่องมาจนกลางปี 2565 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่คลายลง จึงมีการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องของรุ่นที่ 5 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ในงบปีหน้ากระผมได้มีนโยบายในการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุรวมรุ่น ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 5 จำนวน 100 คน

ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้สูงอายุตำบลบางพูนที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ขอบคุณท่านวิทยากรอาจารย์เต้ยและทีมงานที่ให้การสนับสนุนด้านวิทยากรมาโดยตลอดและขอขอบใจทีมงานเทศบาลตำบลบางพูนที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ตลอดไป สุดท้ายนี้กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลให้ผู้สูงอายุท่านผู้มีเกียรติและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจเข้มแข็งมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตตลอดไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

Related posts