เพชรบูรณ์ -อำเภอหล่มสักประชุมเตรียมจัดงาน เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง

เพชรบูรณ์ -อำเภอหล่มสักประชุมเตรียมจัดงาน เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง

ที่ห้องประชุมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม นายชาครินทร์ อินอิ่่่มวรปราชญ์ นายอำเภอหล่มสัก เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาล “เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง” ซึ่งในปีนี้มีการเตรียมการจัดอย่างยิ่งใหญ่ หลังจากว่างเว้นการจัดงานมาหลายปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 โดยกำหนดการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565ถึงวันที่ 2 มกราคม 2566 ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์


นายอำเภอหล่มสัก เปิดเผยว่าย้อนไปเมื่อ 800 ปี “พ่อขุนผาเมือง” เป็นเจ้าครองเมืองนครราด ในรัชสมัยการปกครองของ พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์อาณาจักรขอม และในสงครามยุค กุบไลข่าน ได้เป็นผู้กู้ชาติแผ่นดินไทยจากขอม ด้วยวีรกรรมดังกล่าว ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้ร่วมใจกันก่อสร้างอนุสาวรีย์ “พ่อขุนผาเมือง” และได้ทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครั้งยังดำรงพระอิสริยศที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2519

และยังเสด็จทรงเป็นประธานเปิดอนุสาวรีย์อย่างเป็นทางการอีกวาระหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. 2527 นับจากนั้นทุกๆ ปี ชาวอำเภอหล่มสักจึงได้ร่วมกันจัดงานสมโภชอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง จนเป็นประเพณีของจังหวัดเพชรบูรณ์จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดงานฯ และน้อมรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญ ความเสียสละของพ่อขุนผาเมือง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์


โดยได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงศิลปะย้อนยุคที่ยิ่งใหญ่ตระการตา เช่น พิธีบวงสรวงพ่อขุนผาเมือง พิธีวางพวงมาลา,ขบวนแห่พ่อขุนผาเมือง, พิธีเปิดงาน”เส็งกลองล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง” การรำถวายพานมาลา”ยอหัตถา บูชาพ่อขุนผาเมือง” 3,000 คน,ขบวนแห่พาข้าวหลวง การแสดงแสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์ เรื่อง พ่อขุนผาเมือง การแสดงนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม,การประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุ,สวดมนต์ข้ามปี เสริมมงคลชีวิตด้วยบารมีพ่อขุนผาเมือง

พิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่,การประกวดพานบายสี,ประกวดสรภัญญะ,การแสดงเส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง ประกวดโต๊ะหมู่บูชา,กิจกรรมของดีพื้นบ้าน นอกจากนี้ทางคณะกรรมการจัดงานเทศกาล “เส็งกลอง ล่องโคมไฟ ไหว้พ่อขุนผาเมือง” ยังจัดให้มีการแสดงคอนเสิร์ตโดยเหล่าศิลปินชื่อดังให้ชมและสร้างความสนุกสนานทุกค่ำคืน

 

มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts