เปิดศูนย์จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร Young Smart Famer จังหวัดเลย สร้างงานและรายได้สู่เกษตรกร

จ.เลย ทำพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร Young Smart Famer ส่งเสริมการผลิต การตลาด สร้างงานและรายได้สู่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.65 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จำกัด ถนนมลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร Young Smart Famer จังหวัดเลย” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง เกษตรจังหวัดเลย พาณิชย์จังหวัดเลย รวมทั้ง นางพัชรีกร วงค์โคกสูง นักจัดการทั่วไปชำนาญการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย นางสาวเบญญาภา แก้ววิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน เกษตรกร พ่อค้า และประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า การเกษตรนับว่าสร้างรายได้สู่จังหวัดเลยเป็นอันดับ 1 จำเป็นอย่างที่ที่ผู้บริโภคต้องเลือกรับสินค้า ผลผลิตที่ปลอดภัย ทั้งนี้ด้วยเครื่องจักรฟันเฟืองสำคัญคือทางราชการ ภาคเอกชน และเกษตรกร ต้องบูรณาการร่วมกัน รวมทั้งในวันนี้การเปิดศูนย์จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร Young Smart Famer จังหวัดเลย ด้วยการนำเอาผลผลิตทางการเกษตรและวัตถุดิบที่สะอาด ปลอดภัย ทั้งในระดับต้นน้ำ คือการผลิตทางการเกษตรที่คัดเฉพาะอาหารที่ปลอดภัยไร้สารพิษ 100 % ระดับกลางน้ำ คือจัดแหล่งรวบรวมสินค้าบริการลูกค้ามาเลือกซื้อ และระดับปลายน้ำ คือ มีระบบเดลิเวอรี่ ซื้อ รับ-ส่ง วัตถุดิบถึงสถานที่ถึงบ้านเรือน ทั้งมาซื้อเองและสั่งออร์เดอร์ทางไลน์ ทางโทรศัพท์ วัตถุดิบ ณ ตรงนี้ได้เลย ซึ่งได้เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.


บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย

Related posts