สระบุรี – “นายกเลิ้ม” หน้าพระลาน จัดโครงการศึกษา แหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองเพื่อป้องกันด้านมลพิษ

สระบุรี – “นายกเลิ้ม” หน้าพระลาน จัดโครงการศึกษา แหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองเพื่อป้องกันด้านมลพิษ

 

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ร่วมเป็นวิทยากรร่วมการเสวนา ถอดบทเรียน (After Action Review:AAR) การป้องปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษตำบลหน้ำาพระลานจังหวัดสระบุรี ปี2565″ โครงการศึกษาเพื่อหาแหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี และพื้นที่โดยรอบเขตควบคุมมลพิษในรัศมีไม่เกิน 10 กิโลเมตร” และการถอดบทเรียน (AfterAction Review: AAR)การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลานจังหวัดสระบุรี ปี
2565


******************
กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts