โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองสนับสนุนป้ายทฤษฎีโคกหนองนาเพื่อให้ความรู้ และเรือจักรยานน้ำไฟเบอร์กลาส แก่ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยอง

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองสนับสนุนป้ายทฤษฎีโคกหนองนาเพื่อให้ความรู้ และเรือจักรยานน้ำไฟเบอร์กลาส แก่ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
นำโดยคุณติรวัฒนา คุ้มวงศ์ดี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อชุมชนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนป้ายให้ความรู้ทฤษฎีโคกหนองนาแก่ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้การพัฒนาจัดการพื้นที่ทางการเกษตรกับภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ ประจำฐานการเรียนรู้แต่ละจุด จำนวน 10 ป้าย
และสนับสนุนเรือจักรยานไฟเบอร์กลาสจำนวน 2 ลำ เพื่อนำไปใช้ภายในศูนย์การเรียนรู้ โครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์” และให้บริการแก่ประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชม ท่องเที่ยว และพักผ่อน โดยมีนายอนุสรณ์ น้ำผึ้ง ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง เป็นผู้รับมอบ

 

Related posts