สุโขทัย-นายกอบจ.สุโขทัย รับหน้าเสื่อหนุนจัดแสงเสียงหน้าตางานลอยกระทงสุโขทัยให้ชมฟรีเพื่องานระดับโลกเต็มรูปแบบ

สุโขทัย-นายกอบจ.สุโขทัย รับหน้าเสื่อหนุนจัดแสงเสียงหน้าตางานลอยกระทงสุโขทัยให้ชมฟรีเพื่องานระดับโลกเต็มรูปแบบ

วันนี้ 22 กันยายน 2565 นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย ร่วมปรึกษากับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการและตัวแทนจากส่วนต่างๆในพื้นที่ ประกาศสนับสนุนการแสดง แสงเสียงงบประมาณ 2.5 ล้านบาท ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2565 เพื่อให้คงไว้ของต้นกำเนิดลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ เน้นประชาชนที่มาเที่ยว “ต้องได้ชมฟรี” ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนสุโขทัย ในงานละดับโลก ลอยกระทงสุโขทัย เพื่อให้งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟงานใหญ่ระดับโลกของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีนี้ หลังเปิดเมืองให้รับนักท่องเที่ยวและชาวสุโขทัยให้ยิ่งใหญ่ สมกับการได้รับการจัดอับดับให้เป็นงานระดับโลกที่คนทั่วโลกรู้จักดี

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862

Related posts