บีแอลซีพี ร่วมสนับสนุนและมอบรางวัลแก่นักกีฬาจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ

บีแอลซีพี ร่วมสนับสนุนและมอบรางวัลแก่นักกีฬาจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ

20 กันยายน 2565 – นายอดิศร วังมูล ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ร่วมสนับสนุนและมอบรางวัลแก่นักกีฬาจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” และ การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 4 “เสกักเกมส์” เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นักกีฬา ตัวแทนจังหวัดระยองที่ได้รับเหรียญรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด อีกทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ฝึกสอน และกรรมการตัดสิน

ทั้งนี้การมีสุขภาพที่ดี เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ 3 ที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals; SDGs)

บีแอลซีพีดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ESG ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social, Governance) อย่างต่อเนื่อง

บีแอลซีพี ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

 

Related posts