สระบุรี – กกต.สระบุรี ประเมิน ปชส.”กิจกรรมสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง” โรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกุล”

สระบุรี – กกต.สระบุรี ประเมิน ปชส.”กิจกรรมสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง” โรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกุล”

 


วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น.ที่อาคารศูนย์กีฬามาตรฐาน”โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกุล” พ.ต.ต.อุทัย บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี และนางประพันธ์ตรี เกียรติบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” และนายสิทธิศักดิ์ สันทิตย์ คณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ที่ได้ร่วมกิจกรรมถ่ายคลิปวิดีโอสื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี เรื่อง “เปลี่ยนหรือไม่อยู่ที่ปลายปากกาของท่าน” จนได้รับรางวัลคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในการประเมินคุณภาพสื่อประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมสื่อ อัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย สร้างนวัตกรรมใหม่ พร้อมใจไปเลือกตั้ง

***************
กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts