IRPC x IRPCT ออกหน่วยช่างอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเมือง จ.ระยอง

IRPC x IRPCT ออกหน่วยช่างอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเมือง จ.ระยอง

 


วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายกำธร เวหน นายอำเภอเมืองระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา ได้ตรวจเยี่ยมการออกหน่วยช่างอาสานอกพื้นที่ โดยมี ดร.ปรีดา บุญศิลป์ กรรมการผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี นายวิเชียร อาจองค์ ผู้จัดการอาวุโส หน่วยงานกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยช่างจิตอาสาของนักศึกษา ครูอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากกรณีอุปกรณ์ไฟฟ้า และรถจักรยายนยนต์เสียหายจากน้ำท่วมที่ผ่านมา ณ หมู่บ้านสวนแก้ว ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

โดยบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงิน จำนวน 20,000.00 บาท ให้แก่นายอำเภอเมืองระยอง เพื่อนำไปช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประสบภัย และส่วนหนึ่งได้มอบให้วิทยาลัยฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแก่คณะครู และนักศึกษา แผนกช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์ นำไปซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นประเภทน้ำมันเครื่อง ชิปควบคุม อะไหล่ อุปกรณ์ที่เสียหาย เพื่อซ่อมแซมคืนสภาพรถจักรยายนต์ ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้า ของชุมชนผู้ประสบภัย ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในอำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งจะออกหน่วยช่างอาสา ตั้งแต่ วันที่ 19 – 23 กันยายน 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชน

โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้กล่าวขอบคุณกลุ่มบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุน และชื่นชมคณะครู นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อาทิ บริษัท แอล ที ออโต้ จำกัด ที่สนับสนุนบุคลากร มาช่วยซ่อมบำรุงรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่ถูกน้ำท่วม อีกทั้ง ได้รับการต้อนรับจากชุมชนสวนแก้ว เป็นอย่างดี ซึ่งการออกหน่วยช่างอาสาในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ที่เข้ามาช่วยเหลือ เป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ของชาวระยองอย่างแท้จริง

Related posts