สระบุรี – ปูนอินทรี จัดพิธีอัญเชิญพระบรมรูปปั้น รัชกาลที่ ๙ ประดิษฐานในอาคารเฉลิมพระเกียรติ สวนมิ่งมงคลฯ

สระบุรี – ปูนอินทรี จัดพิธีอัญเชิญพระบรมรูปปั้น รัชกาลที่ ๙ ประดิษฐานในอาคารเฉลิมพระเกียรติ สวนมิ่งมงคลฯ

นายศิวะ มหาสันทนะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวงเป็นประธานในพิธีพราหมณ์อัญเชิญพระบรมรูปปั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ฯ ขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนมิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลของบริษัทฯ โดยมีพระมหาราชครูพราหมณ์ ชวิน รังสิพราหมณกุล ประธานพระครูพราหมณ์ดำเนินพิธีบวงสรวง

ในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของปูนอินทรี ที่พระบรมรูปปั้นรัชกาลที่ 9 ได้ประดิษฐานในอาคารเฉลิมพระเกียรติ สวนมิ่งมงคลฯ และได้เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติให้พนักงานและประชาชนทั่วไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปปั้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย
***************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts