4 จังหวัดภาคเหนือยกขบวนสินค้าเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงตลาดระหว่างภูมิภาค โชว์ศักยภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยที่เซ็นทรัล โคราช

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พะเยา – แพร่ – น่าน – เชียงราย เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตอบสนองนโยบายเกษตรภาครัฐ พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่เกษตรกร จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดระหว่างภูมิภาค โชว์ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่โคราช

นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช จังหวัดนครราชสีมา ว่าการพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ถือเป็นประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค โดยการพัฒนาให้สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ และได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค พร้อมส่งเสริมด้านการตลาด ด้วยการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรกับภูมิภาคอื่น เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มล้านนาตะวันออก

“การจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นการส่งเสริมและเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพ ความพร้อมของสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งภายในงานได้มีการนำสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เช่น ข้าวอินทรีย์ ลำไยคุณภาพ ชา กาแฟ เป็นต้น ซึ่งได้ความสนใจจากพี่น้องชาวโคราชมาร่วมกิจกรรมชอป ชิม และสนับสนุนสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นจำนวนมาก”

ด้าน นายสวัสดิ์ กระรัตน์ เกษตรจังหวัดพะเยา เปิดเผยถึงความสำคัญและความสำเร็จของการจัดงาน ว่าเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นั้น ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งรายได้ภาคการเกษตรถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ซึ่งการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่การเป็นแหล่งผลิตสินค้าอินทรีย์ภาคเหนือตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการขยายตลาดสินค้าเกษตร และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรกับภูมิภาคอื่น โดยตลอดระยะเวลาของการจัดงาน 3 วัน ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2565 ได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก

สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กลุ่มล้านนาตะวันออก ได้นำสินค้าคุณภาพ เกรดระดับพรีเมี่ยม อาทิ ผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ , ลำไยสด, หมี่กรอบลำไย น้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง ข้าวยำอบกรอบ ชา เมล็ดกาแฟ ลูกประคบเปลือกน้ำส้ม ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ขาอบสมุนไพร ขิงอบน้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพริก ผลิตภัณฑ์แหนม หมู ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์เกรดดีเยี่ยม มีแพกเกจจิ้งที่สวยงามทันสมัย

“งานนี้เราได้คัดสรรสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านการเกษตร ที่เป็น “ของดี 4 จังหวัด” มาจำหน่าย และมีการจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และศักยภาพของ 4 จังหวัด มีกิจกรรมเจรจาธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรระหว่างผู้ประกอบการและคู่ค้า ซึ่งผลสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้นอกจากเกษตรกรจะมีโอกาสนำเสนอสินค้าในตลาดต่างภูมิภาคแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้า และขยายช่องทางตลาดเชื่อมโยงธุรกิจได้อีกด้วย”

Related posts