ตราด-โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ จัดพิธีทอดผ้าป่าสมัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ อนุสรณ์ 100 ปี

ตราด-โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ จัดพิธีทอดผ้าป่าสมัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ อนุสรณ์ 100 ปี

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 10.30 น. วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตําบลคลองใหญ่ เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์และที่ปรึกษา พระครูวุฒิสารธรรมคุณ เจ้าคณะตําบลคลองใหญ่ เจ้าอาวาสวัดคลองใหญ่ และ เจ้าอธิการไพรวัลย์ ชยมตฺโต เจ้าคณะตําบลหาดเล็กเจ้าอาวาสวัดหาดทรายแดง พร้อมนางช่อชะบา ชื่นบาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ นส.หัสดาพร ศิลาชัย รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่

นายเจริญ ชลาลัย รองนายก อบจ.ตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สถานศึกษาในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้นําชุมชน และประชาชนเข้าร่วมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างห้องปฎิบัติการมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้ อนุสรณ์ 100 ปี อนุบาลวัดคลองใหญ่ ทอด ณ.อาคารโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ หมู่ 2 ต.คลองใหญ่ จ.ตราด ในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ได้ทั้งหมด 1,313,801 บาท ในการทอดในครั้งนี้ยังคงทยอยกันมาเลื่อยๆยังไม่นิ่งเพิ่งได้ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ยังคงอยู่อีกจํานวนมากที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts