สระบุรี – “นายกจ้อน”อบจ.สระบุรี สนับสนุนการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน”ผู้ว่าฯแมนรัตน์”ประธานเปิด “ส.ส.องอาจ”มาร่วมในพิธี(มีคลิป)

สระบุรี – “นายกจ้อน”อบจ.สระบุรี สนับสนุนการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน”ผู้ว่าฯแมนรัตน์”ประธานเปิด “ส.ส.องอาจ”มาร่วมในพิธี(มีคลิป)

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.ที่บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี มีพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จ.สระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยนายสัญญา บุญ-หลง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มากล่าวรายงานในพิธีเปิดและมีนายองอาจ วงษ์ประยูร ส.ส.สระบุรี นายพชร ศรีมหาเอก นายอำเภอเสาไห้ นายจิรศักดิ์ จึงรัศมีพานิช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายวิจักขณ์ โพธ์ใบ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีเขตเสาไห้ผู้ดำเนินการจัดพร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน อ.เสาไห้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ทีมเรือยาวจากจังหวัดต่างๆ และประชาชนชาว จ.สระบุรี และใกล้เคียงร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก


ก่อนพิธีเปิดคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้อัญเชิญ (ถ้วยพระราชทาน) แห่แหนตามประเพณีโบราณ จากโยนกอุทยาน (ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์) บ้านท่าราบ อ.เสาไห้ มาทางน้ำ นำมาขึ้นที่บริเวณท่าน้ำ (ศูนย์แข่งขันเรือยาว) อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ.โต๊ะหมู่บูชา บนเวทีปะรำพิธีเปิดการแข่งขัน ต่อด้วยการแสดง (ฟ้อน) ไท-ยวน จากโรงเรียนเสาไห้ (วิมลวิทยานุกูล) และ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
นายธนกฤต อัตถะสัมปุณณะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงานเปิดว่าการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จ.สระบุรี ประจำปี 2565 การแข่งขันเรือยาว เป็นประเพณีที่สำคัญประเพณีหนึ่งของ จ.สระบุรี ซึ่งมีมาตั้งแต่ ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา

เป็นวิถีชีวิตของชาวสระบุรีที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสัก ได้พึ่งพาอาศัยลำน้ำป่าสักประกอบอาชีพในการจับปลา และเพาะปลูกเป็นส่วยใหญ่ ในช่วงออกพรรษาจะว่างเว้นจากการทำนา ชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านจึงรวมตัวกันฝึกซ้อม “พานเรือยาว” เพื่อเตรียมแข่งขันกันในห้วงฤดู “ทอดกฐิน” ซึ่งในแต่ละปี วัดต่างๆที่ ตั้งอยู่ตามแนวแม่น้ำป่าสักจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเรือยาว โดยมีรางวัลเป็น “กองผ้าป่า” 1 กอง เพื่อสร้างความสนุกสนานและเกิดความสามัคคีในกลุ่มชาวบ้าน กระทั่งในปี พ.ศ.2525 จึงได้มีการฟื้นฟูการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นอีกครั้งในงาน “ทอดกฐินหลวงพระราชทาน” สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี ที่วัดสมห์ประดิษฐาราม อ.เสาไห้ ในโอกาสนั้น จึงได้กำหนดให้เป็นประเพณีสำคัญของ อ.เสาไห้ และได้จัดการแข่งขันเรือยาวติดต่อกันมาทุกปี


นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จ.สระบุรี กล่าวในพิธีเปิดว่า ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หน่วยงานองค์กรต่างๆ ภาครัฐ และเอกชน ที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใครั้งนี้ ซึ่งทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญาท้องถิ่น การแข่งขันเรือยาวของชาว อ.เสาไห้ ให้คงอยู่สืบต่อไป ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับ จ.สระบุรี และปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรู้คุณค่าของน้ำ ก่อ่ให้เกิดการอนุรักษ์ รักษาแหล่งน้ำ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของ จ.สระบุรีให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับการจัดการแข่งขันเรือยาวในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่เรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย,เรือยาวกลาง 40 ฝีพาย เรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย และเรือพื้นบ้าน ไม่เกิน 10 ฝีพาย โดยมีเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 36 ลำ ใช้เวลาในการแข่งขัน จำนวน 2 วัน ( 13-14 ส.ค.65) วันนี้ 13 ส.ค. เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อ คัดผู้ชนะ เข้าไปชิงชนะเลิศของแต่ละประเภทใน วันที่ 14 ส.ค.65 ซึ่ง หลังพิธีเปิด คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้ ปล่อยเรือยาวลงสู่สนามในแม่น้ำป่าสัก ทันทีท่ามกลาง ทีมพากษ์ฝีปากเอก กระตุ้นเสียงเชียร์ ของประชาชนที่ชื่นชอบในเกมการแข่งขันเรือยาว เฝ้ารอชมเต็มอัฐจันทร์ริมฝั่งหน้าที่ว่าการ อ.เสาไห้ จ.สระบุรีนับพันคน
******************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts