โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ร่วมกับท้องถิ่นชุมชนพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ร่วมกับท้องถิ่นชุมชนพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ที่ 3 ประกอบด้วย สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด(สทร) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (PMSC) บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) ได้นำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

โดย ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ร่วมกับ ประมงจังหวัดและชุมชนคลองน้ำหูจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณคลองน้ำหู วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ร่วมกับชุมชนพร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมกับทำความสะอาดบริเวณรอบวัดพยูน วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ชุมชนหนองแฟบ และ มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) จ.ระยอง มีพิธีทำบุญตักบาตรที่ทำการชุมชนหนองแฟบ ได้รับเกียรติจาก นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศบาลเมืองมาบตาพุดเป็นประธาน และมีการระดมพลร่วมกันทำความสะอาดชุมชนครั้งใหญ่

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts