สระบุรี – มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดโครงการ “อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Next Gen New World”(มีคลิป)

สระบุรี – มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดโครงการ “อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Next Gen New World”(มีคลิป)

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 พลเอกประดิษฐ์ บุญเกิด เลขาธิการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมด้วย พล.ต.ศรชัย แก้วนพ รองเลขาธิการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดร.ชุมพล สุขเกษม กรรมการ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานเขาใหญ่ นายปกครอง ทองเนื้อแข็ง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย นายพิญโญ รุ่งสมัย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย ได้จัดอบรมเยาวชนโครงการ “อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


Next Gen New World” ณ อุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย โครงการ ดังกล่าวนี้ เป็นโครงกรที่นำเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับอุทยานแห่งชาติ
เจ็ดสาวน้อย มาเข้าค่ายอบรมที่อุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย เพื่อให้เรียนรู้และเสริมทักษะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเกี่ยวกับการดูแลรักษาผืนป่า-สัตว์ป่า ซึ่งจะมีกิจกรรมทั้งภาคการเรียนรู้และปฏิบัติในพื้นที่จริง เช่น กิจกรรมนันทนาการเพื่อ
การอนุรักษ์ และการปลูกต้นไม้เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ จะสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับเยาวชนที่เข้ารับการอบรมได้นำไปเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ผืนป่าเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ในโอกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โครงการ “อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Next Gen New World” และอุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย
จึงได้จัดพิธีถวายราชสดุดี 12 สิงหามหามงคล ขึ้น ที่อุทยานแห่งชาติเจ็ดสาวน้อย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงพระราชกรณียกิจ เพื่อผืนป่าและสัตว์ป่า มาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ให้เป็นที่ประจักษ์จารึกอยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป
***************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts