ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.พล.ท.นพดล ปิ่นทอง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพล ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง, นายสมศักดิ์ งามแท้ นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก,

นายชาญวิทย์ นิติกิจไพบูลย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักหก, นายทวีพร จั่นนาค ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักหกและคณะ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดรังสิต ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ได้กำหนดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นการแสดงออกเพื่อความรักชาติ รักแผ่นดิน และปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ในรูปแบบจิตอาสาพัฒนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน

Related posts