สระบุรี – กิจกรรมจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

สระบุรี – กิจกรรมจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

 


นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณวัดโพธิ์ทอง หมู่ 7 อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี


โดยประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ จากนั้นได้นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ เราทำ ความดี ด้วยหัวใจ จำนวน 3 ครั้ง จากนั้นนำจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา ลงมือร่วมกันทำความสะอาด กำจัดวัชพืช บริเวณวัดโพธิ์ทอง เก็บขยะ พื้นที่บริเวณโดยรอบ ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ


ทั้งนี้ จังหวัดสระบุรีได้ดำเนินงานของจิตอาสา มาอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ โดยจังหวัดสระบุรีและอำเภอให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของจิตอาสาในพื้นที่ เช่น การพัฒนาถนน แม่น้ำ และสิ่งแวดล้อมอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในครั้งนี้ทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรีและทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดโพธิ์ทอง หมู่ 7 อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี

 


พสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย ก่อกำเนิดโครงการพระราชดำริมากมายล้วนแต่นำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าและความเจริญมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะพระราชเสาวนีย์ที่ทรงมีความเป็นห่วงป่าไม้ แหล่งน้ำและธรรมชาติและทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีพระราชเสาวนีย์และพระราชดำริหลายครั้งที่จะให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนช่วยกันปลูกป่าไม้เพื่อสร้างความสมดุลระบบนิเวศวิทยา โดยพสกนิกรชาวจังหวัดสระบุรีสนองพระราชเสาวนีย์ได้ร่วมกันฟื้นฟูรักษาป่าไม้ แหล่งน้ำธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
******************

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts