ฉะเชิงเทรา-‘รองบ่วง’ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดีและมีจิตอาสาขยันหมั่นเพียรในเขตพื้นที่เมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา-‘รองบ่วง’ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่เรียนดีและมีจิตอาสาขยันหมั่นเพียรในเขตพื้นที่เมืองฉะเชิงเทรา

วันที่ 11 ส.ค.65 ร.ต.อ.วุฒิสภา นพเกตุ นายตำรวจติดตาม รมช.สาธารณสุข (สาธิต ปิตุเตชะ) เป็นตัวแทน ‘รองบ่วง’ ดร.รัฐสภา นพเกตุ รองนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา มอบทุนการศึกษา ให้เด็กนักเรียนที่เรียนดีและเด็กที่มีจิตอาสาขยันหมั่นเพียรในเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา 10 แห่งๆ ละ 10 ทุน อาทิ รร.วัดบางพระ รร.วัดบางปรง รร.วัดใหม่พรมสุวรรณ ฯลฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ทั้งนี้ ดร.รัฐสภา นพเกตุ และครอบครัว ‘นพเกตุ’ เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา เชื่อมั่นในคุณค่าและความสามารถของเยาวชน จึงมีโครงการสนับสนุนทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนมาโดยต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน ในเติบโตอย่างมีศักยภาพเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมต่อไป เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมตามที่มุ่งหวัง เติบโตพร้อมมีวิชาความรู้ สร้างอนาคตของตนเองและครอบครัว เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ.

 

Related posts