สระบุรี – พิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (มีคลิป)

สระบุรี – พิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (มีคลิป)

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดย กล่าวคำประกาศราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


เนื่องในโอกาสวาระสำคัญดังกล่าว เป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่า จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการพร้อมทั้งพระราชทานพระราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ในการนี้ จังหวัดสระบุรี จึงได้ร่วมกับ คณะสงฆ์ ผู้นำศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และศาสนิกชนทุกศาสนา พร้อมใจกันจัดพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
**************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts