สระบุรี -“รองผู้ว่าฯสมภพ”ออกโครงการ “หน่วยบำบัดทุกขบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”(มีคลิป)

สระบุรี -“รองผู้ว่าฯสมภพ”ออกโครงการ “หน่วยบำบัดทุกขบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”(มีคลิป)

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ จิตอาสา สมาชิกเหล่ากาชาด ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ได้ออก “หน่วยบำบัดทุกขบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี พื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยตรวจเยี่ยมและมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ นายแถม ไชโย อายุ ๗๗ ปีซึ่งตกเกณฑ์มิติความเป็นอยู่ตามระบบ TPMAP ปี ๒๕๖๔ จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

ในโครงการขุดลอกคลองห้วยแร่ และมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชชินูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๙ ทุน มอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพะโคก จำนวน ๒ เล่ม มอบชุดนักเรียนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน จำนวน ๑๐ ราย มอบบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับผู้ไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ราย ในพื้นที่ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
***************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts