ไออาร์พีซี ส่งมอบ “จักรยานยนต์พ่วงข้าง”สนับสนุนงานกลุ่ม อสม.5 พื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

ไออาร์พีซี ส่งมอบ “จักรยานยนต์พ่วงข้าง”สนับสนุนงานกลุ่ม อสม.5 พื้นที่รอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-10.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนไออาร์พีซีบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นำโดย นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภค,โลจิสติกส์และปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ มาเป็นประธานในพิธีและผู้ส่งมอบรถจักรยานยนต์พ่วงข้างพร้อมอุปกรณ์เครื่องเสียง จำนวน 10 คัน รวมมูลค่า 687,000 บาท ให้กับผู้แทน อสม. ทั้ง 5 พื้นที่ คือ ตำบลตะพง, ตำบลบ้านแลง, ตำบลนาตาขวัญ, เทศบาลตำบลเชิงเนิน และเทศบาลนครระยอง โดยมี นายสุธน ซื่อประเสริฐ ประธานกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานฯ


ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน อาจทำให้กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ขาดการดูแลและเอาใจใส่ที่ดี บางรายก็ถูกทอดทิ้ง ไออาร์พีซี ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาทางสังคมของผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ และด้วยความห่วงใยและใส่ใจในคุณภาพชีวิตของชุมชน จึงจัดทำ“โครงการจัดซื้อรถจักยานยนต์พร้อมพ่วงข้างและเครื่องเสียง” เพื่อใช้เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ให้กับกลุ่มที่มีบทบาทในการดูแลและรับผิดชอบ เช่น อสม. และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นยานพาหนะในการช่วยเหลือ กลุ่มผู้สูงอายุฯ ดังกล่าว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกลุ่มอสม.รอบพื้นที่เขตประกอบการฯ ไออาร์พีซีให้ดียิ่งขึ้น


โครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไออาร์พีซี รัศมี 5 กิโลเมตร ดำเนินการเพื่อดูแล รักษา และฟื้นฟูสุขภาพชุมชน ให้แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ดำรงชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts