สระบุรี – ประชุมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566(มีคลิป)

สระบุรี – ประชุมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566(มีคลิป)

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมป่าสัก ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดสระบุรี โดยมีคณะกรรมการ ฯ จากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตน จนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา จาก 11 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และติมอร์-เลสเต ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้จัดพิธีพระราชทานรางวัลแล้ว 4 ครั้ง

ในส่วนของจังหวัดสระบุรี ได้จำนวนครูที่ได้รับการคัดเลือกตามสัดส่วนจำแนกเป็นรายจังหวัดจำนวน 1 คน โดยที่ประชุมได้ให้ทำการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ศิษย์เก่า เสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานซึ่งทางคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 จะทำการลงพื้นที่เพื่อประเมินเชิงลึกและสังเกตการณ์เชิงประจักษ์ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 จังหวัดสระบุรี ต่อไป
*****************


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts