สระแก้ว-พิธีเปิดงานงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 71 ยุติธรรมพบประชาชน

สระแก้ว-พิธีเปิดงานงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 71 ยุติธรรมพบประชาชน

*****วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ประธานในพิธี โดยมีนายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนและของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้


*****นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ในนามของจังหวัดสระแก้ว ขอขอบพระคุณ ท่านวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดสระแก้ว และยุติธรรมพบประชาชน ในวันนี้ ตามนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงประกาศให้“ปี2565 เป็นปีแห่งการแก้หนี้สินภาคครัวเรือน” รวมทั้งได้กำหนดประเด็นต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา อาทิการแก้ไขปัญหา หนี้กองทุน การแก้ไขปัญหาเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การแก้ไขปัญหาหนี้เช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์ การแก้ไขปัญหาบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลการปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมให้เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เป็นต้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี จึงได้บูรณาการร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และสถาบันการเงินต่างๆ จัดกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนทั่วประเทศ ขึ้น


*****นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ครอบคลุมพื้นทีทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดสระแก้ว และยุติธรรมพบประชาชน ในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)และสถาบันการเงินอื่นๆ 13 สถาบันการเงินเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ รวมทั้งได้เชิญลูกหนี้เข้าร่วมงาน จำนวน 4,499 ราย มูลค่าหนี้รวม 403 ล้านบาทเศษ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการมอบเงินเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวน 9 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 389,600 บาท กิจกรรม มอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภาคประชาชน จำนวน 2 ศูนย์


*****นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดสระแก้ว และยุติธรรม พบประชาชน พร้อมมอบนโยบายเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน มอบเงินเยียวยา แก่ผู้เสียหาย และมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามลำดับ ท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เล็งเห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด – 19 ซึ่งส่งผลกระทบกับสภาวะเศรษฐกิจไปทั่วโลกบางคนตกงาน บางคนถูกลดเงินเดือน ซ้ำร้ายไปกว่านั้นยังเกิดสภาวะสงคราม ส่งผลให้สินค้าอุปโภคบริโภค มีราคาแพงขึ้น ราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้น จนทำให้เกิดหนี้สินเป็นจำนวนมาก บ้างก็ค้างค่างวดส่งสถาบันการเงิน บ้างก็ถูกยึดบ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ไม่ได้นิ่งเฉย ทั้งลงพื้นที่สั่งการ และกำหนดนโยบาย ช่วยผ่อนคลายหนี้ให้กับประชาชนทุกคน เท่าที่จะทำได้

โดยท่านนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยประชาชน จึงได้กำหนดให้ปี2565 เป็นปีแห่งการ แก้หนี้กระทรวงยุติธรรม ได้รับนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีจึงได้เดินหน้าจัดงานมหกรรม ไกล่เกลี่ยหนี้สินภาคครัวเรือนขึ้น และได้เดินหน้าจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ และวันนี้ที่จังหวัดสระแก้ว ก็เป็นการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 71 การจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งนี้มีพี่น้องประชาชนในจังหวัดสระแก้วที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการไกล่เกลี่ยหนี้สินฯ จำนวน 4,499 ราย มูลค่าหนี้รวมกว่า 403 ล้าน บาทเศษ แบ่งเป็น ผู้เป็นลูกหนี้ก่อนฟ้อง 3,336 ราย มูลค่าหนี้รวมกว่า 205 ล้านบาทเศษ และผู้เป็นลูกหนี้หลังฟ้อง 1,163 ราย มูลค่าหนี้197 ล้านบาทเศษ โดยประโยชน์ที่ประชาชน ที่มาร่วมงานนี้จะได้รับ ในกรณีก่อนฟ้อง คือ การผ่อนผันการชำระหนี้ลดเบี้ยปรับ ลดดอกเบี้ยลดค่างวดรายเดือน งดฟ้องดำเนินคดีและรับเงื่อนไขปลดผู้ค้ำประกัน สำหรับในส่วนของ ชั้นบังคับคดีหรือ หลังฟ้อง ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ ขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ลดเบี้ยปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระหนี้งดยึดทรัพย์งดขายทอดตลาดลูกหนี้จะไม่ถูกบังคับคดีและยังมีสิทธิ ประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย

***ภาพ/วีระยุทธ สารการ /ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts